Regler

REGLER

 

 

Fiskar anmäls MED SMS. EJ RINGA IN! till telefonnummer: 0729-643398

 

(inga samtal tas emot på detta nr. Har ni frågor så ring butiken på          031-795 11 23 )

 

 Observera att bilden skall vara tydlig på fisken och mätbrickan! Är en bild suddig eller att inte angivna regler för hur fisk skall mätas och fotas följs så har tävlingsledningen rätt att stryka bilden och fisken ur tävling!

 

 Ett domarbeslut går ej att överklaga!

 

SE BILD OVAN HUR MAN SKALL FOTA FISKEN!

 

 

 

-Orginalbilder på vinnarfiskar skall lämnas till tävlingsledningen och kort på mobil eller digitalkamera där exif-filen  kommer att kontrolleras så att bilderna är tagna under tävlingstiden. Detta då eventuell fusk skall minimeras då mätstickor nått deltagare innan tävlingen börjat.

 

Detta gör man i butiken efter avslutat tävling.

 

 

- Sammanfattning och prisutdelning sker i butiken Tajtlajn i Kållered efter avslutad tävling!       

 

  Prisutdelning kommer att ske söndag 18/4 - 2021  kl. 17.30.


- Tänk på att åka / avsluta i tid så ni hinner till butiken senast 17:30 om ni

har långt att åka. ( Ni har 1,5 tim från tävlingsslut på er )

 

 

 

- Vid uppdagande om fusk eller brott mot reglerna leder detta till omedelbar diskvalificering.

 

Domarbeslut kan ej överklagas!

 

 

 

- Observera att det är Obligatoriskt att vara på plats i vår butik för att ta emot sitt pris under söndagen, vid frånvaro så går priset till nästa deltagare.


- Vi kommer inte offentliggöra ställningen dom sista 3 timmarna på Söndagen för att hålla spänningen på topp ända in i slutet. Men efter tävlingens slut kommer fullständig lista publiceras.

 

 

 

Fiskar anmäls till telefonnummer: 0729-643398

 

 

- Varje deltagare får endast tävla med en havsöring och en deltagare kan enbart ta hem ett pris från prisbordet,  men era 3 största öringar bör dock anmälas om flera av deltagarna hamnar på samma längd!

 

 

 

- Om de tio största öringarna är lika långa så räknas fisk nummer två som ni anmält, därefter fisk nummer 3 osv, så anmäl era 3 längsta fiskar ni får.

 

Exempel, Sven, Erik och Pontus får de längsta Öringarna där alla tre har en öring på  71 cm, då räknas fisk nummer två/tre som dessa personer fångat. Gäller även resterande del av prisbordet.

 


Skulle det eventuellt vara så att flera har exakt 3 lika långa så lottar domarna ut priserna bland de deltagarna!

 

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och ändringar i regelverket har Tajtlajn AB rätt att göra.

 

Regler SeaTroutOpen - Läs igenom reglerna noga!

 

- Båt och flytringsfisket är tillåtet - Detta är en tävling efter havsöring, inga andra arter kan rapporteras i tävlingen.

 

- Man tävlar inviduellt, detta är ej en lagtävling!

 

- Vi förespråkar och rekommenderar ”catch & release”

 

- Vid hantering och fotografering av fisk uppmanar vi till en snabb hantering, ta gärna hjälp av en fiskekompis. Deltagare är skyldig att kontollera så att klockan i den använda kameran är korrekt ställd och redovisar rätt tid i varje bildfil.

 

- Vi tar endast emot anmälan på fiskar som är över 45 cm. - Kort med mobilkamera eller digitalkamera skall tas på fångad fisk som är minst 45 cm lång där fisken ligger på mätstickan!

 

- Det skall även finnas en lapp alt. skrivet på måttbandet synligt med ert startnummer på varje fisk som rapporteras in. Startnummer ligger under fliken - startnummer- och kommer mailas ut till er dagen innan tävling.

 

 - Fiske är tillåtet längs hela västkusten från Träslövsläge i Söder till Bovallstrand i norr.

 

  Se karta nedan för exakt fiskegräns!

 

 - Fiske är endast tillåtet i havet utanför eventuella frednings/fiskekortområden. Alltså ej tillåtet att fiska i åar, älv etc. Det är upp till fiskaren själv att ta reda på vad som gäller vid fiskeplatsen!

 

 - Fiske är tillåtet med sportfiskeredskap, fluga, spinn, mete, fiske från land, båt eller flytring, är tillåtet!


Trolling, dragrodd eller släp efter flytetyg ej tillåtet!


-Endast ett aktivt spö per deltagare, deltagare får ta med fler spön, men inte använda fler än ett åt gången

 

  Vadning är tillåtet!

 

  - Tävlingen startar Lördag angivet datum kl. 07.00 och avslutas Söndagen kl. 16.00.

 

Inrapportering av fisk skall senast göras kl 16.15 söndagen till mobilnumret!

 

Man kan även rapportera fiskarna direkt i butiken, men då senast 17.00 på Söndagen!

 

 - Tajtlajn kommer dela ut egna måttband för att alla fiskar skall mätas under samma förutsättningar.

 

   Observera att huvudet på fisken skall vara mot 0 cm alltså stjärten mot längsta centimeter.

 

   Buken mot dig, alltså fisken åt rätt håll, det finns inga havsöringar som simmar uppochner!

 

   Extra viktigt är att tävlingsstickan måste vara helt rak, ej vikt eller böjd.

 

   samt nummret på brickan måste synas på kortet/foto.

 

   SE BILD OVAN PÅ HUR EN FISK SKALL MÄTAS!