Fiskevård

FISKEVÅRD

Fiskevårdsnätverket i Göteborg

Info

FÖRENINGEN


Nätverket bildades 2010 och består idag av ett 40-tal frivilliga. Vi försöker träffas i större grupp i fält 7-8 ggr/år för biotopvård och ett par tillfällen för teori på Sjölyckan, i samarbete med Sportfiskarna, under vinterhalvåret. Inga förkunskaper bara intresse krävs för att ansluta till nätverket.

Arbeten i fält består av rensning av vandringshinder (proppar, skräp), trädplantering, utläggning av sten, lekgrus, elfisken och inte minst inventering.

Nätverket är en registrerad förening och drivs samtidigt som en studiecirkel med föreläsare i samarbete med Sportfiskarna. Medlemskap i Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund är inget krav. Föreningen har inget eget fiskevatten, (förutom västkusten). FVF arrangerar inget sportfiske.


Söka fiskevårdsbidrag

Vi söker bidrag efter behov, vanligtvis i november månad för kommande år.


Utrustning, hjälpmedel

Vid utläggning av sten och grus kan en motordriven kärra eller mindre lastare hyras in.

Röjsåg, skottkärra, krattor, spänner mm finns i nätverket.
Fiskevårdsnätverket Göteborg

Av deltagaravgiften i SeaTroutOpen går 35:- till Fiskevårdsnätverket för att stärka arbetet med de havsöringförande bäckarna och åarna i regionen.

Här kommer några rader om planerna för arbetet under den kommande säsongen och hur dina 35 kronor kommer att hjälpa till i arbetet för havsöringen på västkusten:


Fiskevårdsnätverket Göteborg


Fiskevårdsnätverket Göteborg bildades 2010 och består idag av ett 40-tal frivilliga. Vi försöker träffas i större grupp i fält ett par gånger om året för biotopvård samt ett par tillfällen för teori på Sjölyckan, då i samarbete med Sportfiskarna, under vinterhalvåret. Inga förkunskaper behövs, bara intresse krävs för att ansluta till nätverket.

Årligen återkommande evenemang med Fiskevårdsnätverket Göteborg är pubkvällen "BarFly" som anordnas i början av varje år. Intäkterna från lotterier och auktioner går oavkortat till nätverket.

Minimässan "Havsöringens dag" är nästa evenemang, även detta under vintern. Här har du chansen att träffa likasinnade havsöringsfiskare, klämma på produktnyheter, ta del av föredrag samt köpa en hel del olika fiskeprylar. Även här går allt överkott från inträden och lotterier oavkortat till fiskevårdsnätverket.

Under vår/sommar/höst brukar Fiskevårdsnätverket Göteborg träffas ett antal gånger för att genomföra biotopförbättringar i en del av våra kustmynnande bäckar och det är här som intäkterna från "BarFly", "Havsöringens Dag" och "Seatrout Open" kommer väl till pass. För pengarna skaffar Fiskevårdsnätverket Göteborg främst verktyg i form av hinkar, spadar, hackor etc. men också stora mängder naturgrus. Gruset används för att bygga lekbäddar i bäckarna för att på det viset bidra till en förbättrad lekmiljö.

Arbeten i fält består även av rensning av vandringshinder (proppar, skräp), trädplantering, utläggning av större sten, elfisken och inte minst inventering.

Hitta oss på Facebook (www.facebook.com/groups/backraddarna) eller föreningens egen hemsida (www.fiskevardgoteborg.se) för mer info.


 

Nätverket är en registrerad förening och drivs samtidigt som en studiecirkel med föreläsare i samarbete med Sportfiskarna. Medlemskap i Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund är inget krav. Föreningen har inget eget fiskevatten, (förutom västkusten). FVF arrangerar inget sportfiske.

 

 Klicka på loggan för att komma till föreningens egen hemsida för mer info. .