Fiskevård

FISKEVÅRD

Fiskevårdsnätverket i Göteborg

Info

FÖRENINGEN


Nätverket bildades 2010 och består idag av ett 40-tal frivilliga. Vi försöker träffas i större grupp i fält 7-8 ggr/år för biotopvård och ett par tillfällen för teori på Sjölyckan, i samarbete med Sportfiskarna, under vinterhalvåret. Inga förkunskaper bara intresse krävs för att ansluta till nätverket.

Arbeten i fält består av rensning av vandringshinder (proppar, skräp), trädplantering, utläggning av sten, lekgrus, elfisken och inte minst inventering.

Nätverket är en registrerad förening och drivs samtidigt som en studiecirkel med föreläsare i samarbete med Sportfiskarna. Medlemskap i Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund är inget krav. Föreningen har inget eget fiskevatten, (förutom västkusten). FVF arrangerar inget sportfiske.


Söka fiskevårdsbidrag

Vi söker bidrag efter behov, vanligtvis i november månad för kommande år.


Utrustning, hjälpmedel

Vid utläggning av sten och grus kan en motordriven kärra eller mindre lastare hyras in.

Röjsåg, skottkärra, krattor, spänner mm finns i nätverket.
Fiskevårdsnätverket Göteborg

Av deltagaravgiften i SeaTroutOpen går 50 kr till Fiskevårdsnätverket för att stärka arbetet med de havsöringförande bäckarna och åarna i regionen.

Här kommer några rader om planerna för arbetet under den kommande säsongen och hur dina 50 kronor kommer att hjälpa till i arbetet för havsöringen på västkusten:

Fiskevårdsnätverket Göteborg genomför under 2018 biotopförbättringar i bland annat Otterbäcken och Haga Å söder om Göteborg och intäkterna från SeaTroutOpen 2020 kommer här att bli ett värdefullt tillskott. Nätverket kommer även att köpa in redskap och verktyg som används på plats ute vid vattnen. Verktygen är speciellt gjorda för att mekaniskt luckra  upp gruset på lekplatser, så att lekbäddarna återigen kan producera så mycket havsöringsyngel som möjligt. Dessutom kommer fler nya lekplatser anläggas och målet är att varje kustmynnande bäck skall vara fungerande uppväxtmiljöer för öringyngel. Även delar av bäckarna på Hisingen kommer förbättras, inte minst mynningsområdet i Osbäcken, Björlanda Kile. Alla är välkomna att hjälpa till med arbetet i bäckarna. Ingen medlemsavgift eller förkunskaper krävs, bara intresse.

 

Nätverket bildades 2010 och består idag av ett 40-tal frivilliga. Vi försöker träffas i större grupp i fält 7-8 ggr/år för biotopvård och ett par tillfällen för teori på Sjölyckan, i samarbete med Sportfiskarna, under vinterhalvåret. Inga förkunskaper bara intresse krävs för att ansluta till nätverket.

 

Arbeten i fält består av rensning av vandringshinder (proppar, skräp), trädplantering, utläggning av sten, lekgrus, elfisken och inte minst inventering.

 

Nätverket är en registrerad förening och drivs samtidigt som en studiecirkel med föreläsare i samarbete med Sportfiskarna. Medlemskap i Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund är inget krav. Föreningen har inget eget fiskevatten, (förutom västkusten). FVF arrangerar inget sportfiske.

 

 Klicka på loggan för att komma till föreningens egen hemsida för mer info. .